Usługi

MURKRAK świadczy następujące usługi:

 1. Roboty konstrukcyjno-budowlane wszelkich obiektów budowlanych w następujących technologiach:
  • żelbetu i betonu monolitycznego
  • prefabrykatów betonowych, żelbetowych i sprężonych
  • murowych
  • stalowych
  • drewnianych (konstrukcje tradycyjne i z drewna klejonego)
 2. Roboty wykończeniowe i wyposażenie następujących obiektów:
  • szkoły, uczelnie, akademiki
  • hotele i apartamenty
  • sale konferencyjne i audytoryjne
  • stołówki, restauracje
  • obiekty sportowe
  • domy prywatne
 3. Budowa infrastruktury technicznej:
  • drogi i parkingi
  • chodniki i ścieżki rowerowe
  • sieci zewnętrzne, kanalizacji sanitarnej i deszczowej
  • sieci wodociągowe
  • sieci gazowe
  • sieci energetyczne
  • sieci c.o.
  • sieci teletechniczne
 4. Przewierty sterowane i Mikrotuneling
  • bezwykopowe technologie budowy kanalizacji sanitarnych i deszczowych
  • otwory o średnicy od 100 mm do 250 mm zasięg do 50 m
  • otwory o średnicy od 250 mm do 800 mm zasięg do 50 m

W zakres naszych usług wchodzi wznoszenie obiektów budowlanych do stanu surowego, deweloperskiego i pod klucz. Wykonujemy również roboty remontowe, adaptacje i modernizacje.

Na rynku działamy przede wszystkim jako Generalny Wykonawca, zaś zlecenia pozyskujemy zarówno drogą przetargów publicznych jak i od Inwestorów Prywatnych.